Буферні розчини для калібрування рН-метрів та зберігання рН-електродів
Прилад для визначення кислотності – рН-метр – перед кожним вимірюванням потрібно калібрувати. Для цієї процедури потрібно використовувати буферні розчини OBS-4, OBS-7, OBS-10, які мають відповідний рівень кислотності рН=4, рН=7, рН=10. Електрод рН-метра потрібно правильно зберігати в спеціальному буферному розчині.

Вимірювання вологості матеріалів вологомірами EXOTEК
Шведська компанія «EXOTEК» випускає лінійку вологомірів, яка покриває майже всі вимоги споживачів. Вологоміри EXOTEК розраховані на вимірювання вологості як суцільних матеріалів (деревина, деревні панелі, бетонні конструкції, газобетон, цегла, облицювальна плитка, штукатурка, шифер), так і сипучих та волокнистих (пісок, вапно, будівельні суміші, тирса, тріски, пелети, сіно, солома і т. ін.).

Як визначити якість молока за допомогою рH-метра і кондуктометра
Під час закупівлі чи в процесі обробки молока виникає необхідність експрес-контролю його показників. Як показує практика, використання дорогих приладів для експрес-контролю якості молока є фінансово не вигідним. Найкраще для цього підходять прилади нижнього сегмента вартості від відомих виробників. Так, зокрема, для вимірювання показників якості молока можна скористатися однопараметричними приладами – pH-метрами та кондуктометрами...

Як перевірити якість води в басейні портативними приладами?
Власникам басейнів необхідно щотижня контролювати основні параметри води басейну – рН, ОВП і концентрацію залишкового вільного хлору. Ці показники якості води зручно виміряти ручними портативними приладами – рН-метрами, ОВП-метрами, хлорометрами. Робота з ними є дуже простою і доступна навіть неспеціалісту. 

Перевірка котлової води. Як якість води впливає на роботу котла
Так уже сталося, що найпростішим та найдешевшим теплоносієм є вода. Сама по собі вода в чистому вигляді (наприклад, дистилят) не несе загрози для котлів незалежно від їх типів. Проте вода також є універсальним розчинником, й у природі ніколи не буває у чистому вигляді. Незалежно від того, яку воду Ви використовуєте – водопровідну або зі свердловини – в ній завжди присутні домішки...

При виробництві дистильованої води перевіряють чистоту
Дистильована вода – це вода, найбільш наближена за своєю якістю до хімічно чистої H2O. Така вода повинна відповідати певним вимогам. Більшість фізико-хімічних показників якості дистильованої води можна визначити тільки шляхом хімічного лабораторного аналізу. У домашніх умовах контроль таких показників можливий за допомогою вимірювальних приладів – солемірів, хлорометрів, pH-метрів, кондуктометрів...

Контроль якості сировини при виробництві лікеро-горілчаних виробів і пива
Запорукою гарного смаку лікеро-горілчаних виробів та пива перш за все є якість води, на основі якої вони виготовляються. Так, найбільшу увагу приділяють вмісту солей кальцію і магнію, що зумовлюють жорсткість води...

Визначення pH

Перевірка рН питної води у водопровідній воді, свердловинах, колодязях
Водневий показник (pH) – показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній вільних йонів водню. рН будь-якої питної води має бути в межах 6,5–8,5, окрім газованої. Як перевірити рН води в побутових умовах? Для цього Вам знадобиться рН-метр... 

Як перевірити рН ґрунту?
pH-метр допоможе визначити, чи підходить ґрунт для успішного вирощування рослин. рН ґрунту можна швидко і легко виміряти, використовуючи pH-метри HORIBA LAQUAtwin – рН 11, рН 22 і рН 33. Ці компактні pH-метри можна калібрувати по декількох точках (від 2 до 5), використовуючи буферні розчини як стандарту NIST, так і USA pH... 

Перевірка рН у системі опалення для запобігання корозії
У випадку контролю котлової води варто використовувати стаціонарні рН-метри, які дають змогу контролювати рН безперервно і вчасно сповіщають про відхилення від необхідного діапазону значень, що може призвести до аварійного режиму котла...

Як контролювати цукристість і рівень рН винограду під час його вирощування. З досвіду приватного винороба
Починаючи з моменту дозрівання ягід, рівень цукру і кислоти у винограді потрібно вимірювати, щоб спрогнозувати день настання ідеального ступеня його зрілості...

Встановити якість продуктів харчування та інших споживчих товарів можна, визначивши їх рН
За значенням рН можна визначати стан продукції при її купівлі, контролювати процеси виробництва та якість готової продукції, діагностувати проблеми зі здоров’ям і контролювати різноманітні хімічні та біологічні процеси...

Визначення окисно-відновного потенціалу (ОВП)

Вимірювання ОВП питної води
Діапазон значень ОВП природної води знаходиться в межах від -400 до +700 мВ. Такий інтервал показань пояснюється різним походженням води. Так, наприклад, низькі значення ОВП характерні для підземних вод, високі – для поверхневих. Крім походження води, за значенням ОВП можна встановити її приблизний іонний склад...

Визначення питомої електропровідності

Як визначити загальну твердість води господарсько-побутового призначення?
Достовірно твердість води визначають шляхом хімічного аналізу (титруванням розчином Трилону Б). Проте в побутових умовах і при недостатніх знаннях хімічних процесів це зробити досить складно та й не потрібно. Приблизну твердість води можна визначити шляхом вимірювання питомої електропровідності води...

Визначення мінералізації, солевмісту

Визначення мінералізації води
За мінералізацією (солевмістом) воду класифікують за ГОСТ 17403-72. Так прісною вважається вода з мінералізацією менше 1 г/л (=1000 мг/л ≈1000 ppm). Вода з мінералізацією більше 1 г/л має неприємний смак – солоний або гірко-солоний...

Перевірка ефективності роботи побутових фільтрів TDS-метрами
Головне призначення фільтрів-глечиків – видалення з водопровідної води хлору та хлорорганічних сполук і зниження мінералізації води. Визначити ефективність роботи побутових фільтрів можна шляхом визначення мінералізації води...

Контроль роботи побутових очисних систем з використанням зворотного осмосу 
З часом пори фільтра або забиваються, або, навпаки, збільшуються, що призводить до зниження ефективності роботи водоочисної системи та погіршення якості води. У такому випадку необхідно замінити фільтр. З’ясувати, чи потрібна заміна фільтра через збільшення пор мембрани, можна з допомогою солеміра і TDS-метра...

Як визначити вміст солей у воді?
Визначити вміст солі у воді можна з допомогою TDS-метра, або солеміра. Солеміри знаходять широке застосування як у побуті, так і на виробництві. Вони незамінні при контролі якості питної або дистильованої води, догляді за акваріумними рибами та при вирощуванні квітів... 

Контроль рівня мінералізації та рН води для поливу – запорука здорових рослин
Запорукою гарного росту рослин є їх постійне живлення мінеральними речовинами. Останні на 95 % засвоюються корінням з водних розчинів, тому, не зважаючи на метод вирощування (у ґрунті чи за допомогою гідропоніки), необхідно періодично контролювати рівень мінералізації води, якою поливаються рослини та, за необхідності, змінювати його...

Визначення концентрації розчиненого кисню

Вимірювання концентрації розчиненого кисню у водоймах
Серед головних показників якості води для життя риб та інших водних тварин у водоймах є концентрація розчиненого кисню. Кисень проникає у воду з атмосфери й частково виділяється в самій водоймі в результаті життєдіяльності рослинних організмів...

Вимірювання шуму

Шумоміри DELTA OHM
Шум є постійним супутником людини, який супроводжує її вдома, у транспорті, на роботі і має неабиякий вплив на її стан. Для оцінки стану шумового клімату використовуються шумоміри. Одним із виробників високоякісних шумомірів першого та другого класів є італійська компанія «DELTA OHM»...

Вимірювання рівня освітленості

Датчик для люксметра – запорука щедрого врожаю
Датчик люксметра – прилад, що є складником інтегральної системи контролю мікроклімату освітлення в приміщенні або теплицях. Широкого використання він набув в тепличному господарстві, оскільки його спектральний діапазон вимірювання збігається з максимальним поглинанням хлорофілу та максимумом фотосинтетичної активності рослин. Від оптимального освітлення рослини залежить якість і родючість урожаю. Застосування датчика у тепличному господарстві дасть змогу забезпечити якісно новий рівень професіонального господарювання. SIMVOLT пропонує широкий вибір датчиків для люксметрів провідних світових виробників... 

Визначення фотометричних величин

Оптичні сенсори для фотометричних приладів італійської фірми Delta Ohm
Для вимірювання фотометричних величин важливим є не тільки правильний вибір приладу, а й характеристики сенсора, який підключено до цього приладу. Від вибору сенсора залежить тип і спектральний діапазон вимірюваної величини, а також діапазон вимірювання. Ця стаття присвячена номенклатурі й характеристикам оптичних сенсорів для фотометричних приладів цього виробника...

Вимірювання параметрів вібрації

Чотириканальний віброметричний аналізатор HD 2030
Прилад HD2030, запропонований фірмою Delta Ohm, являє собою портативний аналізатор вібрації, призначений для виконання спектрального і статистичного аналізу одночасно по чотирьох каналах. Інструмент вимірює параметри вібрації, яка передаються через руки або тіло людини...

Контроль температури, відносної вологості, швидкості повітря, CO2

Вимірювання комплексних параметрів мікроклімату приладами фірми Delta Ohm
Для оцінки впливу середовища на людину потрібно визначити не тільки кількісну величину окремих параметрів мікроклімату, а й результат їх загального впливу на людський організм. Деякі значення температури, вологості та швидкості вітру створюють умови, які є подразнюючими і навіть нестерпними для людини. Розрахувати вплив одного фактора на людину не складно, куди важче розрахувати вплив поєднання декількох факторів...

Про застосування трансмітерів Delta Ohm для контролю температури, вологості та швидкості руху повітря у приміщеннях, де виробляються хлібобулочна продукція, алкогольні і безалкогольні напої
Одним з ефективних способів підвищення якості продуктів харчування, алкогольних і безалкогольних напоїв є контроль кліматичних умов у приміщеннях, в яких вони виробляються та зберігаються. Наприклад, при випіканні хліба і хлібобулочних виробів необхідно постійно контролювати температуру, вологість та швидкість руху повітря в заводських цехах і сховищах, оскільки невелике відхилення від норми вищезазначених показників може зіпсувати виготовлену продукції...

Побудова систем вимірювання метеорологічних параметрів навколишнього середовища на основі продукції від італійського виробника Delta Ohm
Зі збільшенням граничних температур, яке спостерігається останніми роками, усе більше вимог висувається до вимірювального обладнання, зокрема до його діапазонів вимірювання й експлуатації. Італійська фірма «Delta Ohm» представляє лінійку обладнання для вимірювання таких параметрів зовнішнього середовища, як температура, вологість, тиск, швидкість повітря та освітлення...

Датчики і трансмітери для побудови систем контролю
Компанія SIMVOLT пропонує датчики і трансмітери для побудови систем вимірювання, контролю й управління в промисловості, агропромисловому комплексі та кліматичній техніці. Для полегшення вибору продукції, виходячи з умов поставленої задачі, можна класифікувати її за параметрами вимірювання, діапазоном та виробником...

Засоби захисту від електромагнітного випромінювання

Екрануюча фарба та екрануючі штори захистять Вашу оселю або офіс від електромагнітного випромінювання
Українці щоденно перебувають у ситуації глобального опромінення електромагнітними полями. Наші будинки оточують трансформаторні будки, технічні підстанції та базові станції мобільного зв’язку. Ми вже не можемо уявити свого життя без мікрохвильової печі, холодильника, пральної машини, телевізора, комп’ютера, мобільного телефону, пристроїв Wi-Fi. І не помічаємо, як електромагнітні поля від них непомітно і методично пронизують наші тіла, провокуючи різноманітні захворювання. Як поліпшити електромагнітну обстановку в наших оселях та офісах? Адже ми не можемо відмовитися від настільки необхідних у нашому житті і побуті предметів...

Ефективні засоби захисту від електромагнітних полів. Збережіть здоров’я своїх дітей!
Подбати про електромагнітну безпеку необхідно саме на етапі формування організму дитини, що дасть їй можливість у майбутньому вирости здоровою, сильною, з міцним імунітетом. І відмовлятися від благ цивілізації для цього зовсім не потрібно. Використання широкого спектра засобів захисту від електромагнітного випромінювання від німецького виробника «YSHIELD» може ефективно зменшити вплив електромагнітного забруднення з усіма його специфічними проявами.

Система захисту від затоплення

П’ять причин, чому Вам вигідно встановити систему антизатоплення «Simvolt WLS»
У Вас зранку пропала вода, Ваша маленька донька забула закрутити кран. Вам телефонують на роботу затоплені та роздратовані сусіди. Як запобігти цьому? У Вашій квартирі живуть квартиранти, з якими Ви не уклали письмової угоди. Нічна хмільна вечірка закінчилась відкритим краном у ванні та затопленою квартирою сусідів. Хто буде відшкодовувати збитки сусідам?