Шведська компанія «EXOTEК» випускає лінійку вологомірів, яка покриває майже всі вимоги споживачів. Вологоміри EXOTEК розраховані на вимірювання вологості як суцільних матеріалів (деревина, деревні панелі, бетонні конструкції, газобетон, цегла, облицювальна плитка, штукатурка, шифер), так і сипучих та волокнистих (пісок, вапно, будівельні суміші, тирса, тріски, пелети, сіно, солома і т. ін.).

Методи вимірювання вологості

Існує два розповсюджені методи вимірювання вологості, які використовуються в сучасних вологомірах: резистивний (вимірювання електричного опору вимірювального середовища) і надвисокочастотний (вимірювання діелектричних характеристик середовища за допомогою високочастотного електромагнітного поля). Компанія EXOTEКвипускає як резистивні, так і надвисокочастотні вологоміри.

Резистивні вологоміри EXOTEК для деревини і сипучих матеріалів

Резистивні моделі вологомірів EXOTEК пропонуються у варіантах з вимірювальними голками та вимірювальною камерою. Це моделі МС-460 та МС-600SD. Їх основні характеристики наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні технічні характеристики резистивних вологомірів EXOTEK

Модель вологоміра

МС-460

МС-600SD

Спосіб вимірювання

резистивний

резистивний

Тип вимірювального зонду

голкові зонди або вимірювальна камера

вимірювальна камера

Діапазон вимірювання

3–130 % (деревина)

8–50 % (опилки)
10–30 % (сіно, солома)

Точність

±0,5 %

±1 % (8…15 %)
±2 % (вище 15 %)

Роздільна здатність

0,1 %

1 %

Об’єм зразка у вимірювальній камері

40 см3

120 см3

Сила стиснення зразка

0,2 МПа

Глибина вимірювання

8–200 мм залежно від довжини електродів

Вологомір МС-600SD використовується для вимірювання вологості відходів деревини, а також сіна і соломи.

Вологомір МС-460 має ширше коло застосування і, крім вимірювання вологості деревини, використовується для вимірювання вологості тирси, трісок, пелет, деревних відходів, пальмового масла, паперу, біопаливних трав, таких як міскантус. 

Вологоміри EXOTEК прості в експлуатації і можуть використовуватися навіть неспеціалістами. Вимірюючи вологість сипучих та волокнистих продуктів (опилки, відходи деревини, сіно і т.ін.), необхідно наповнити ними вимірювальну камеру, спресувати, якщо ця функція передбачена конструкцією вимірювальної камери, вибрати необхідну групу сировини при наявності подібного розділу в меню і безпосередньо здійснити вимірювання. Слід пам’ятати, що чим щільніше заповнена вимірювальна камера, тим точнішим буде результат вимірювання.

Для вимірювання деревини чи інших щільних матеріалів застосовуються голчасті зонди двох типів: з неізольованими або з ізольованими голками. Зокрема для моделі МС-460 компанією-виробником пропонуються чотири види голчастих зондів різної довжини, як з ізольованими, так і з неізольованими електродами.

При використанні зонду з неізольованими голками вимірюється опір між ними по всій їхній довжині. При використанні зонду з ізольованими голками вимірюється опір тільки на їхніх кінцях, що зручно для вимірювання вологості матеріалу на певній глибині. На рис. 1 показано зону вимірювання вологості при використанні зондів з неізольованими та ізольованими електродами.

 

                     а)                                                           б)

Рис. 1. Зона вимірювання вологості при використанні зонду з неізольованими (а) та ізольованими (б) електродами.

При використанні голчастого зонду процедура вимірювання буде такою. Зонд підключається до приладу, потім занурюється на бажану глибину у вимірювальне середовище. У меню приладу обирається вид вимірювального середовища та здійснюється вимірювання. Слід мати на увазі, що у випадку використання зонду з неізольованими електродами різний розподіл вологи у товщі вимірювального зразка буде істотно впливати на результат вимірювання.

НВЧ вологоміри EXOTEК для вимірювання вологості деревини, будівельних конструкцій і матеріалів

Наступною лінійкою приладів від EXOTEК є вологоміри, що використовують надвисокочастотний метод вимірювання. Це моделі МС-160SA, MC-380XCA, MC-500, які використовуються для вимірювання вологості деревини та виробів з неї, а також будівельних матеріалів, конструкцій та покриттів. Головна перевага таких приладів – неруйнівний контроль, тобто для здійснення вимірювання не потрібно відбирати зразок чи проникати до нього зондом. Основні технічні характеристики вологомірів наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Основні технічні характеристики НВЧ вологомірів EXOTEК

Модель вологоміра

МС-160SA

МС-380XCA

MC-500

Метод вимірювання

ємнісний

ємнісний

ємнісний

Діапазон вимірювання вмісту вологи

0–82,5 % (деревина)
0–16 % (будматеріали)

0–85 % (деревина)
0–15 % (будматеріали)

0–30 %

Діапазон вимірювання відносної вологості

0–98 % (будматеріали)

0–98 % (будматеріали)

Точність

±1 %

±1 %

Не вказана виробником

Роздільна здатність

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Глибина вимірювання

50 мм

внутрішній сенсор – 10 мм
вимірювальні пластини – 100 мм

30–40 мм залежно від щільності матеріалу

Групи вимірювання

16 вимірювальних груп
230 видів деревини 
(200–1100 кг/м3)

50 видів деревини
(200–1180 кг/м3)
19 видів будматеріалів (1200–3000 кг/м3)

Слід зазначити, що сенсором МС-160SA є вимірювальні електроди, а сенсор MC-500 розташований безпосередньо в приладі, вимірювальною поверхнею якого є тильна сторона. Модель МС-380XCA є універсальною і з однієї сторони має вимірювальні електроди, а з протилежної вимірювальну поверхню вбудованого сенсора, що дає змогу вимірювати вологість на різній глибині від поверхні.

Експлуатація НВЧ вологомірів простіша, ніж резистивних, оскільки немає необхідності наповнювати вимірювальну камеру або розміщувати вимірювальний зонд у досліджуваному зразку. Достатньо вибрати режим вимірювання і прикласти вимірювальні електроди або вимірювальну поверхню приладу до вибраного матеріалу чи елементу.

Вимірювання вологості матеріалу під діелектричним покриттям

Ще однією перевагою вологомірів є можливість вимірювати вологість матеріалу під діелектричним покриттям. Так, наприклад, можна заміряти вологість бетонної плити під лінолеумом або вологість будівельного матеріалу в поліетиленовому мішку, не розкриваючи його. Але слід мати на увазі, що покриття досліджуваних зразків, якщо воно є, має бути обов’язково діелектричним, а поверхня сухою. Мокра поверхня та наявність електропровідних елементів у досліджуваному середовищі буде чинити істотний вплив на результат вимірювання і може привести до отримання хибних результатів. 

Володимир Войтюк,
кандидат технічних наук