Якість води в басейні повинна забезпечувати епідемічну безпеку відносно грибкових, вірусних, бактеріальних та паразитарних захворювань, що передаються через воду. Особливу увагу слід приділяти і хімічному складу води басейну, оскільки вона може шкідливо впливати на організм людини, подразливо діяти на слизові оболонки та шкіру, інтоксифікувати шкідливими речовинами при диханні, через неушкоджену шкіру і при ковтанні води.

Методи знезараження води басейну

Для очищення води басейнів використовують знезараження (дезінфекцію). Знезаражують воду різними методами:

  • реагентними – дезінфекція досягається шляхом внесення у воду біологічно активних хімічних сполук (хлорування, бромування, озонування, використання кисневмісних реагентів, комбінованих препаратів типу «хлор + кисень» тощо);
  • безреагентними – обробку води здійснюють фізичним впливом (ультрафіолет, ультразвук, електроімпульси тощо);
  • комбінованими – використовуються різні комбінації реагентних і безреагентних методів.

Найбільш розповсюдженим способом знезараження води є обробка води хлором або речовинами, що розкладаються з виділенням хлору. Надлишок хлору надає воді жовтуватого відтінку, крім того, в приміщенні басейну постійно присутній хлорний запах. Крім цього, для дії хлоровмісних реагентів необхідно підтримувати кислотність води в досить вузькому інтервалі значень (pH=7,0…7,4). Дози реагентів повинні забезпечувати отримання концентрації залишкового вільного хлору у воді басейну в межах 0,3–0,6 мг/л. При цьому повинна бути забезпечена можливість уведення максимальної дози хлору 2 мг/л.

Усі препарати для реагентних методів знезараження є окисниками, на цьому, власне, і базується їх бактерицидна дія, яка залежить від окислювальної здатності. Окислювальна здатність, у свою чергу, залежить від двох основних чинників – від концентрації реагенту та від рН води. Інтегральним показником, який показує активність окисників у воді і залежить як від концентрації реагенту, так і від рН, є окислювально-відновний потенціал (ОВП).

Щотижня необхідно виміряти показники ОВП та pH води басейну 

Щоб уникнути багатьох проблем, варто раз на тиждень виміряти показники ОВП та pH води басейну. І якщо ці показники завищені або занижені, приводити їх до норми. Це робиться за допомогою спеціальних засобів, які можна придбати в магазині. Причому їх використання має супроводжуватися постійним вимірюванням показників, інакше можна з однієї крайності впасти в іншу.

рН-метри, ОВП-метри та хлорометри для контролю параметрів води басейну

Контролювати основні показники рН, ОВП і концентрації залишкового вільного хлору найбільш зручно ручними портативними приладами – однопараметричними, які визначають тільки одну величину (рН-метр, ОВП-метр, хлорометр), або мультипараметричними, які вимірюють декілька величин. Найоптимальніший варіант – прилади середньої цінової ланки. Робота з ними є дуже простою і доступна навіть неспеціалісту.

Обираючи прилад, зверніть увагу на спосіб його використання. Якщо його використовують безпосередньо в басейні, то великою перевагою буде його водонепроникність. Якщо прилад використовують поза межами басейну, то бажано використовувати прилад, який передбачає відбір проб. Однопараметричні прилади для контролю води басейнів від відомого тайванського виробника GOnDO Electronic наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Технічні характеристики pH-метра, ОВП-метра і хлорометра EZODO

Показник

рН

ОВП

Вільний і загальний хлор

рН-метр
Ezodo PH5011A

ОВП-метр
Ezodo 6041

Хлорометр
Ezodo FTC-420

Діапазон вимірювання

0,00–14,00

±1999 мВ

0–5.00 ppm

Точність

±0,01

±0,01 +1 цифра

±0,03 +1 цифра

Роздільна здатність

0,01

0,01

0,01 ppm

Спосіб використання

у середовищі

у середовищі

з відбором проб

Спосіб вимірювання

електрометричний

електрометричний

фотометричний

Для вимірювання рН за допомогою рН-метра Ezodo PH5011A не потрібно ніякого приготування проб. Достатньо включити відкалібрований прилад і помістити його електрод у вимірювальне середовище до вказаного рівня і, злегка помішуючи, дочекатися стабілізації показань приладу. А після вимірювання ретельно промити і витерти насухо електрод.

Якщо рівень pH дорівнює 7, то середовище нейтральне. Значення pH нижче 7 вказує на збільшення кислотності, значення pH вище 7 вказує на збільшення лужності води. Оскільки значення pH вимірюється за логарифмічною шкалою, то зміна рівня pH на одну одиницю передбачає десятикратну різницю в ступені кислотності середовища.

Для забезпечення якості води в басейні необхідно підтримувати значення pH в межах найбільшої ефективності (для кожного реагенту значення різне, але, як правило, діапазон показника рН води басейну має знаходитися в межах 6,5–7,6). Наприклад, бактерицидні властивості хлору швидко знижуються, якщо значення pH піднімається до 8, окрім того, збільшується тенденція до осадження важких солей у воді. А по мірі того, як pH падає нижче 7, вода набуває властивості роз’їдати матеріали басейну. Необхідно пам’ятати: якщо рівень pH занадто низький або занадто високий, вода викликає подразнення і запалення шкіри та очей.

Вимірювання ОВП за допомогою ОВП-метра Ezodo 6041 здійснюють аналогічно до процедури вимірювання рН, описаної вище. Окислювально-відновний потенціал води басейну при 6,5≤рН≤7,3 має бути не меншим 750 мВ, а при 7,3≤рН≤7,6 – не меншим 770 мВ.

Для вимірювання хлору хлорометром Ezodo FTC-420 необхідно відібрати проби у спеціальну ємність, помістити її у прилад і провести вимірювання.

Багатопараметричний прилад EZODO 6743 для вимірювання рН, ОВП та концентрації залишкового вільного хлору у воді

Більш зручними є універсальні багатопараметричні прилади, розраховані на вимірювання рівня рН, ОВП та концентрації залишкового вільного хлору у воді.

Одним з найкращих приладів для цього є хлорометр/ОВП-метр/pH-метр EZODO 6743, параметри якого наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Технічні характеристики хлорометра/ОВП-метра/pH-метра EZODO 6743

Показник

рН

ОВП

Вільний і загальний хлор

Діапазон вимірювання

-2~16,00

-1999~-200 мВ
-199,9~499,9 мВ
500~2000 мВ

0~3,5 ppm

Точність

±0,01 + 1 цифра

±2 + 1 цифра

±0,05 + 1 цифра

Роздільна здатність

0,01

0,1/1 мВ

0,01 ppm

Використання такого приладу теж є нескладним. Для роботи з ним необхідно приєднати модуль для величини, яку потрібно вимірювати (електроди для рН та ОВП, чарунка та вимірювальна смужка для хлору), увімкнути прилад, вибрати необхідний режим вимірювання і провести вимірювання, як вказано в інструкції. Після чого прилад потрібно вимкнути, а модуль змінити для вимірювання наступного параметра.

Під час використання рН-метрів, ОВП-метрів та хлорометрів необхідно регулярно перевіряти їх показання за зразковими розчинами і вчасно калібрувати, також важливо слідкувати за станом електродів та батарей живлення. 

Володимир Войтюк,
кандидат технічних наук