Використання водних об’єктів

Водойма – безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об’єкт. 

Норми якості води водойм і водотоків для умов господарсько-питного, комунально-побутового та рибогосподарського призначення визначено згідно з «Правилами охорони поверхневих вод» (затверджено Держкомприроди СРСР від 21.02.1991 р.). 

До господарсько-питного водокористування відноситься використання водних об’єктів або їх ділянок як джерела господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості. 

До комунально-побутового водокористування відноситься використання водних об’єктів для купання, занять спортом і відпочинку населення. Вимоги до якості води, встановлені для комунально-побутового водокористування, поширюються на всі ділянки водних об’єктів, що знаходяться в межах населених місць, незалежно від виду їх використання. 

До рибогосподарського водокористування відноситься використання водних об’єктів для проживання, розмноження і міграції риб та інших водних організмів. Рибогосподарські водні об’єкти або їх ділянки можуть належати до однієї з трьох категорій: 

•   до вищої категорії відносяться місця розташування нерестилищ, масового нагулу та зимувальних ям особливо цінних і цінних видів риб та інших промислових водних організмів, а також охоронні зони господарств будь-якого типу для штучного розведення та вирощування риб, інших водних тварин і рослин;

•   до першої категорії відносяться водні об’єкти, що використовуються для збереження та відтворення цінних видів риб, що мають високу чутливістю до вмісту кисню;

•   до другої категорії відносяться водні об’єкти, що використовуються для інших рибогосподарських цілей. 

Норми розчиненого кисню у водоймах

Серед головних показників якості води для життя риб та інших водних тварин у водоймах є концентрація розчиненого кисню (табл. 1). Кисень проникає у воду з атмосфери й частково виділяється в самій водоймі в результаті життєдіяльності рослинних організмів. За допомогою хлорофілу зелені рослини виділяють з вуглекислого газу необхідний для побудови живої речовини вуглець, виділяючи в навколишній простір кисень шляхом фотосинтезу, але цей процес перебігає лише в світлий час доби. 

Проникненню кисню у воду з атмосфери сприяють вітер, течії, атмосферні опади, різкі зміни температури та інші причини, що підсилюють перемішування шарів води. Розчинений у воді кисень витрачається на дихання тварин й окислення органічних речовин. При низькій концентрації розчиненого у воді кисню виникає замор риби, яка гине від задухи. 

Таблиця 1
Норми розчиненого кисню у водоймах 

Показник

Період року

Призначення водовикористання

господарсько-питне

комунально-побутове

рибогосподарське

вища та перша категорія

друга категорія

Розчинений кисень, не менше

Зимовий

4 мг/л

6 мг/л

4 мг/л

Літній

6 мг/л

Концентрацію розчиненого кисню у водоймі вимірюють оксиметром

Визначають концентрацію розчиненого кисню у водоймі за допомогою оксиметрів (табл. 2). 

Таблиця 2
Оксиметри побутові 

Прилад

Діапазон вимірювання

Точність

Роздільна здатність

Автоматична компенсація температури

Ezodo 7031

0,0-20,0 мг/л (ppm)

±0,2 + 1 поділка

0,01 мг/л

0-50 °С

Ezodo PDO-408

0,0-20,0 мг/л (ppm)

±0,2 + 1 поділка

0,01 мг/л

0-50 °С

Простим та економічно вигідним є оксиметр Ezodo 7031, що дає змогу одночасно вимірювати концентрацію розчиненого кисню й температуру води. Прилад має функцію автокомпенсації температури. 

У випадку необхідності контролю та порівняння отриманих даних варто використовувати оксиметр Ezodo PDO-408, який має такі переваги: 

1. Miкропроцесор для швидкої реакції на розчинений кисень, рідкокристалічний LCD дисплей, одночасне вимірювання розчиненого кисню і температури. 

2. Спеціальний дизайн «вільні руки» для застосування в польових умовах. 

3. Автоматична температурна компенсація (ATC), компенсація солевмісту води (MSC), висоти над рівнем моря (MAC). 

4. Функція запам’ятовування результатів до 150 точок. Функція MAX/MIN значення. 

 

Олена Можаровська,
кандидат технічних наук