За значенням ОВП можна встановити походження води та її приблизний іонний склад

Вода, яку ми вживаємо, насправді являє собою складний розчин, що складається з газів, неорганічних солей та органічних речовин, які визначають її окисно-відновний потенціал. 

Окисно-відновний потенціал (ОВП) – це міра хімічної активності елементів або їхніх сполук в оборотних хімічних процесах, які пов’язані зі зміною зарядів іонів у розчинах.  Значення ОВП води тим вище, чим більше концентрація компонентів, що віддають свої електрони, по відношенню до концентрації компонентів, які приймають ці електрони. 

Діапазон значень ОВП природної води знаходиться в межах від -400 до +700 мВ. Такий інтервал показань пояснюється різним походженням води. Так, наприклад, низькі значення ОВП характерні для підземних вод, високі – для поверхневих. Крім походження води, за значенням ОВП можна встановити її приблизний іонний склад. 

У таблиці 1 показано залежність типу води за походженням від значення ОВП та наведено приклади йонів елементів, які зумовлюють даний потенціал. 

Таблиця 1
Характеристика води за ОВП 

Значення ОВП води, мВ

Характеристика середовища

Наявність у воді йонів

понад 100–350

Окислювальне середовище, характерне для  поверхневих вод

Розчинений кисень, Fe3+, Cu2+, Pb2+ та ін.

0–100

Перехідне окислювально-відновлювальне  середовище, що характеризується нестійким  геохімічним режимом і змінним вмістом кисню й  сірководню, слабким окисленням та відновленням  різних металів

 

менше 0

Відновлювальне середовище, характерне для  підземних вод

Fe2+, Mn2+ та ін.

 

Для вимірювання ОВП води використовують електронні ОВП-метри

Легко виміряти ОВП води можна за допомогою простих у використанні електронних приладів – ОВП-метрів.

ОВП-метр – пристрій для вимірювання окисно-відновного потенціалу, здатності води до обміну електронами з навколишнім середовищем. Ці тестери також називають ORP-метри (від англ. Red-Ox).

ОВП-метри поділяють на портативні та стаціонарні.

Компанія SIMVOLT пропонує ряд портативних ОВП-метрів, основні характеристики яких наведено в таблиці 2. 

В Україні показники ОВП води не нормуються жодним нормативним документом, тому надавати рекомендації щодо того, воду з яким потенціалом потрібно вживати, ми не можемо. 

Таблиця 2
Характеристики ОВП-метрів 

Прилад

Діапазон вимірювання ОВП, мВ

Точність

Роздільна здатність, мВ

Переваги

Ezodo 5041
(ОВП-метр)

±1999

±2 %

1

Електрод може бути подовжено до 80 мм

Ezodo ORP 6041
(ОВП-метр)

±1999

±2 %

1

1. Великий РК-дисплей
2. Водонепроникний
3. Автоматична температурна  компенсація
4. Змінні електроди

Ezodo 7011
(рН-метр/ОВП-метр/Термометр)

±1000

±2 % + 1

1

1. Аналогічні попередньому
2. Вимірювання рН і температури

Ezodo 7200 
(рН-метр,ОВП-метр/Кондуктометр/Солемір/Термометр)

±1000

±2 % + 1

1

1. Аналогічні попередньому
2. Вимірювання електропровідності та солевмісту

Проте необхідно враховувати, що, з наукової точки зору, надто високі та надто низькі значення ОВП  можуть свідчити про перенасичення води певними речовинами, що робить її не придатною до вживання. Так, наприклад, високі значення ОВП свідчать про насичення води хлоридами й іонами трьохвалентного заліза. Низькі значення ОВП можуть бути викликані забрудненням води сульфідами та продуктами розкладу органічних речовин. 

 Олена Можаровська,
кандидат технічних наук