Класифікація води за твердістю

Загальна твердість води (російською «жесткость воды») – показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю в ній розчинених солей кальцію та магнію (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів тощо). 

За твердістю воду класифікують згідно з табл. 1. 

Таблиця 1

Класифікація води за твердістю 

Група води

Загальна твердість води, ммоль/л

Дуже м’яка

до 1,5

М’яка

1,5–4,0

Середня твердість

4,0–8,0

Тверда

8,0–12,0

Дуже тверда

більше 12,0

Нормативи загальної твердості води

Міжнародні нормативні документи, що встановлюють нормативи якості води, не нормують твердості води, тільки окремий вміст у воді іонів кальцію (Ca2+) та магнію (Mg2+). В Україні норми загальної твердості для питної води визначено в ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (табл. 2).

Таблиця 2

Нормативи загальної твердості води 

Вид води

Нормативи загальної твердості, ммоль/л

Нормативний документ

Водопровідна вода

до 7,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Вода з колодязів і каптажів джерел

до 10,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Фасована з пунктів розливу і бюветів

до 7,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

За фізіологічною повноцінністю мінерального складу питної води

1,5–7,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Вода підприємств банно-оздоровчого призначення (для басейнів)

до 7,2

ДБН В.2.2-11:2002

Нормативи загальної твердості води в акваріумах залежить від різновидів риб, що будуть в ньому мешкати. Більшість риб можуть жити в широкому діапазоні твердості - від дуже м''якої до середньої. Так, наприклад, для деяких риб зміна рівня твердості води є сигналом до нересту. 

Твердість води в басейнах має відповідати нормам ДБН В.2.2-11:2002 «Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування» (табл. 1). 

Достовірно твердість води визначають шляхом хімічного аналізу (титруванням розчином Трилону Б). Проте в побутових умовах і при недостатніх знаннях хімічних процесів це зробити досить складно та й не потрібно. 

Твердість води визначають вимірюванням її питомої електропровідності

Приблизну твердість води можна визначити шляхом вимірювання питомої електропровідності води. Електропровідність води визначає загальний вміст розчинених солей у воді, у тому числі солей кальцію і магнію. Метод є приблизним, оскільки у воді можуть бути присутні безліч інших солей. За значенням питомої електропровідності λ мкСм/см за експериментальним графіком (рис. 1) [Хомченко И.Г. Современный аквариум и химия / И.Г. Хомченко, А.В. Трифонов, Б.Н. Разуваев. – Новая волна, 1997. – 115 с.] можна визначити твердість води у так званих німецьких градусах dGH (іноді позначають також dH, GH, dGH). Твердість води також можуть визначати в англійських, французьких та американських градусах, а також в мг-екв/л (табл. 3).  

Рис. 1. Графік залежності питомої електропровідності води від її твердості 

Таблиця 3

Співвідношення між різними одиницями виміру твердості води 

Одиниці

ммоль/л

мг-екв/л

Німецький градус

0,1783

0,3566

Англійський градус

0,1424

0,2848

Французький градус

0,0999

0,1998

Американський градус

0,01

0,02

 

Кондуктометр – прилад для визначення питомої електропровідності води

Питому електропровідність води визначають за допомогою кондуктометра (табл. 4). Особливу увагу варто приділити тому факту, що потрібно визначити саме питому електропровідність, яка позначається мкСм/см. Кондуктометр, що визначає звичайну електропровідність, у цьому випадку не підходить. 

Таблиця 4

Прилади для вимірювання електропровідності води  

Вимірювальний прилад

Електропровідність

Точність

Ezodo CTS-406
(солемір, кондуктометр, термометр)

0–2000 мкСм/см (µS/cm)
2,0–20,0 мСм/см (mS/cm)

[±2 %  + 1 поділка]

Ezodo COND 6022
(кондуктометр)

0–1999 мкСм/см (µS/cm)

[±1 %]

Кондуктометри Ezodo CTS-406 та Ezodo COND 6022 можна придбати в Маркеті вимірювальних приладів «SIMVOLT». Фахівці компанії допоможуть обрати Вам прилад, що буде задовольняти саме Вашим потребам, і проконсультують з питань його використання.  

Олена Можаровська,
кандидат технічних наук