Мінеральні солі – це переважна кількість домішок у воді

Вода – універсальний розчинник, у ній завжди є домішки, які згідно з класифікацією за фазово-дисперсним станом поділяють на завислі речовини (мікроорганізми, планктон тощо), колоїдні речовини (високомолекулярні з’єднання, віруси тощо), молекулярні речовини (розчинені у воді гази, органічні речовини тощо) та електроліти (солі, кислоти, основи тощо). 

Переважна кількість домішок у воді – мінеральні солі (до 90 % всіх домішок). Показник, що характеризує кількість розчинених речовин, передусім мінеральних солей, в 1 л води – сухий залишок. Тобто значення солевмісту приблизно рівне сухому залишку. 

Класифікація води за мінералізацією

За мінералізацією (солевмістом) воду класифікують за ГОСТ 17403-72 (табл. 1). Так прісною вважається вода з мінералізацією менше 1 г/л (=1000 мг/л ≈ 1000 ppm). Вода з мінералізацією більше 1 г/л має неприємний смак – солоний або гірко-солоний. 

Таблиця 1

Класифікація води за мінералізацією 

Група води

Мінералізація води, г/л

Ультрапрісна

до 0,1

Прісна

0,1–1,0

Слабопрісна

1,0–3,0

Солона

3,0–10,0

Сильносолона

10,0–50,0

Розсіл

50,0–300,0

Ультрарозсіл

більше 300,0

Гігієнічні норми мінералізації питної води

У ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» визначено нормативи по сухому залишку (що приблизно відповідає загальній мінералізації) питної води (табл. 2). З табл. 2 видно, що мінералізація питної води не повинна перевищувати 1,0–1,5 г/л (або 1000–1500 мг/л). Нормами не встановлено нижньої межі мінералізації, але це ще не означає, що потрібно пити дистильовану воду. Питання користі або шкідливості вживання дистильованої води на сьогодні відкрите. Вчені так і не прийшли до одного висновку. Проте за фізіологічною повноцінністю мінерального складу питної води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 норматив з мінералізації (сухому залишку) встановлено в межах 200–500 мг/л. 

Таблиця 2

Нормативи по сухому залишку (мінералізації) питної води 

Показник

Водопровідна вода

Вода з колодязів і каптажів джерел

Фасована вода,
з пунктів розливу та бюветів

Сухий залишок,
не більше, мг/л

1000
(1500)¹

1500

1000

Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов’язаних з особливими природними умовами й технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу.  

Мінералізацію води можна визначити солеміром або TDS-метром

Виміряти мінералізацію води можна за допомогою солеміра або TDS-метра (табл. 3). Найбільш простими у використанні та економічно вигідними є портативні TDS-метри. Принцип дії TDS-метра заснований на прямій залежності електропровідності розчину (сили струму і постійному електричному полі, створюваному електродами приладу) від кількості розчинених у воді сполук (частин на мільйон 1 ppm = 1 мг/л). 

Таблиця 3

Портативні TDS-метри (солеміри) 

Показник

Портативні TDS-метри

Ezodo 5031

Ezodo 5032

Ezodo 6031

Ezodo 6032

Діапазон вимірювання мінералізації

0–9990 мг/л (ppm)

0–999 мг/л (ppm)

0–19990 мг/л (ppm)

0–1999 мг/л (ppm)

Точність

±1 %

±1 %

±1 %

±1 %

Роздільна здатність

10

1

10

1

Автокомпенсація температури

+

+

+

+

Інше

Електрод може бути збільшено до 80 мм

Електрод може бути збільшено до 80 мм

Водонепроникний

Водонепроникний

 

Олена Можаровська,
канд. техн. наук