Фізико-хімічні показники якості дистильованої води 

Вода за своєю структурою є універсальним розчинником і в природі не буває абсолютно без домішок. Більш того, якби вода була абсолютно чистою, то вона мала б зовсім інші фізичні характеристики, такі як температура кипіння, пароутворення тощо. Так, наприклад, питома електропровідність хімічно чистої води менше, ніж питома електропровідність води з домішками. Температура замерзання хімічно чистої води вище, ніж температура замерзання води з домішками. 

Дистильована вода – це вода, найбільш наближена за своєю якістю до хімічно чистої H2O. Дистильовану воду отримують шляхом випаровування води з подальшим охолодженням та конденсацією пару. В Україні якість дистильованої води регламентується згідно з ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия». Тобто дистильована вода повинна відповідати вимогам, зазначеним у табл. 1. 

Таблиця 1

Фізико-хімічні показники якості дистильованої води 

Показник

Норма

Масова концентрація залишку після випаровування, мг/л, не більше

5,0

Масова концентрація аміаку й амонійних солей (NH4), мг/л, не більше

0,02

Масова концентрація нітратів (NO3), мг/л, не більше

0,2

Масова концентрація сульфатів (SO4), мг/л, не більше

0,5

Масова концентрація хлоридів (Cl), мг/л, не більше

0,02

Масова концентрація алюмінію (Al), мг/л, не більше

0,05

Масова концентрація заліза (Fe), мг/л, не більше

0,05

Масова концентрація кальцію (Са), мг/л, небільше

0,8

Масова концентрація міді (Cu), мг/л, не більше

0,02

Масова концентрація свинцю (Pb), мг/л, не більше

0,05

Масова концентрація цинку (Zn), мг/л, не більше

0,2

Масова концентрація речовин, відновлюючих KMnO4(O), мг/л, не більше

0,08

рН води

5,4–6,6

Питома електрична провідність при 20 °С, См/м, не більше

5·10-4

Контроль фізико-хімічних показників дистильованої води  можливий в лабораторних і домашніх умовах

Більшість цих показників можна визначити лише за допомогою хімічного лабораторного аналізу. 

У домашніх умовах можливий контроль таких показників:

1. Масова концентрація залишку після випаровування (що відповідає кількості розчинених у воді сполук, частин на мільйон 1 ppm = 1 мг/л) визначається за допомогою солеміра або TDS-метра.

2. Масова концентрація хлоридів (Cl) визначається за допомогою хлорометра.

3. рН води визначається за допомогою рН-метра.

4. Питома електрична провідність визначається за допомогою кондуктометра. 

Вимірювальні прилади для контролю якості дистильованої води 

У домашніх умовах фізико-хімічні показники дистильованої води можна визначати за допомогою портативних вимірювальних приладів (табл. 2).

Таблиця 2

Можливі вимірювальні прилади для контролю якості дистильованої води 

Прилад

Показник

Одиниці вимірювань

Діапазон вимірювань [роздільна здатність]

Норма згідно з ГОСТ 6709-72

Солемір
Ezodo 5032

кількість розчинених у воді сполук (солевміст)

мг/л

0–999
[1,0]

5,0

Хлорометр
Ezodo 6743

масова концентрація хлоридів

мг/л

0–2,5
[0,01]

0,02

pH-метр
Ezodo 5011

рН води

рН

0–14,0
[0,1]

5,4–6,6

Кондуктометр 
Ezodo 5022

питома електрична провідність

мкСм/м

0–999
[1,0]

500

При використанні дистильованої води для приготуванні ліків або інших потреб вимоги до якості дистильованої води можуть відрізнятися від наведених у табл. 1. Тоді потрібно дотримуватися спеціалізованих вимог. 

Олена Можаровська,
кандидат технічних наук