Моніторинг якості повітря схожий на моніторинг життєво важливих показників, що проводиться в медичних закладах. Це дає нам чітку картину стану повітря навколо нас у режимі реального часу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), якість повітря відіграє важливу роль у здоров’ї людини: за оцінками, щороку внаслідок забруднення повітря помирає 4,2 мільйона людей.

На цьому фоні роль пристроїв та датчиків якості повітря важко переоцінити. Ці пристрої надають показники в реальному часі щодо безлічі забруднюючих речовин, слугуючи важливим джерелом даних для урядів, науковців і простих людей.

Контроль засміченості повітря: інноваційні детектори запиленості

Вони дають нам змогу вживати активних заходів, будь то впровадження політики, впровадження наукових рішень або прийняття свідомого особистого вибору, спрямованих на покращення якості повітря.

Роль датчиків якості повітря

Датчики якості повітря — це «вартові» нашої атмосфери. Ці компактні, але міцні пристрої постійно контролюють концентрацію різних забруднюючих речовин у повітрі, чи то в приміщенні, чи на вулиці.

Дані, отримані цими датчиками, значною мірою сприяють дотриманню екологічних норм, забезпеченню дотримання встановлених стандартів безпеки та, зрештою, захисту здоров’я населення.

Промислові підприємства, комерційні установи, житлові комплекси та урядові організації значною мірою покладаються на ці датчики для підтримки здорового показника якості повітря.

Датчики якості повітря — це технологічні пристрої, призначені для ідентифікації та кількісного визначення конкретних забруднювачів повітря. Вони складають основу будь-якого систематичного підходу до моніторингу якості повітря.

Їх основна функція — постійний аналіз повітря, моніторинг концентрації забруднюючих речовин, оцінка ефективності наших заходів із контролю забруднення та забезпечення відповідності міжнародним стандартам якості повітря.

Типи забруднювачів, які можна вимірювати

Датчики якості повітря створені для моніторингу широкого спектру забруднюючих речовин, таких як різні тверді частинки, чадний газ (CO), діоксид азоту (NO2), діоксид сірки (SO2), озон (O3), леткі органічні сполуки (ЛОС) тощо. Їх компетенція не обмежується лише цими забруднювачами.

Досконаліші з цих датчиків також можуть оцінювати метеорологічні параметри, такі як температура, вологість і атмосферний тиск, забезпечуючи нам більш повне розуміння стану нашого повітря.

За допомогою моніторів якості повітря можна контролювати різні забруднюючі речовини, включаючи забруднюючі частинки розмірами PM1, PM2,5, PM10, PM100, чадний газ (CO), вуглекислий газ (CO2), діоксид сірки (SO2), діоксид азоту (NO2), оксид азоту (NO), озон (O3), сірководень (H2S), навколишній шум, навколишнє світло та УФ-випромінювання, температура, вологість і барометричні параметри.

Крім того, деякі моделі датчиків якості повітря оснащені параметрами для моніторингу погоди включають швидкість вітру, напрямок вітру, кількість опадів, тиск, моніторинг повеней тощо.

Типи датчиків якості повітря

Щоб вибрати ідеальний датчик якості повітря, який охоплює всі параметри, які ви хочете контролювати, важливо знати різні технології.

 • Датчики твердих часток (PM) — це пристрої, які використовують принцип розсіювання світла, щоб провести аналіз складу повітря. Коли ці датчики спрямовують джерело світла на частинки, які зважені в повітрі, світло розсіюється. Вимірюючи ступінь розсіювання та кількість частинок, датчики можуть точно визначити концентрацію твердих частинок.
 • Датчики газу оснащені різноманітними технологіями, такими як електрохімічний датчик, датчик на основі напівпровідника або каталітичне спалювання. Електрохімічні датчики генерують електричний сигнал пропорційний концентрації газу. З іншого боку, напівпровідникові датчики змінюють свій опір у відповідь на зміну концентрації газу, а каталітичні датчики спалюють газ і вимірюють тепло, яке виникає внаслідок цього.
 • Датчики летких органічних сполук (ЛОС) переважно використовують метод виявлення фотоіонізації (PID). Струм генерується, коли ЛОС іонізуються ультрафіолетовим (УФ) світлом. Величина цього струму відображає концентрацію присутніх ЛОС.
 • Датчики формальдегіду традиційно використовують електрохімічне виявлення як керівний принцип. Відбувається хімічна реакція, яка створює струм, прямо пропорційний концентрації формальдегіду.
 • Датчики кислотної пари використовують різні методи, включаючи абсорбційну спектроскопію, електрохімічне детектування або колориметричні трубки. Обраний метод залежить від конкретних вимог сценарію моніторингу.

Детектори запиленості повітря

Застосування датчиків якості повітря

Використання датчиків якості повітря має вирішальне значення для забезпечення точних, надійних і послідовних вимірювань забруднювачів повітря.

 1. Екологічний моніторинг. Датчики якості повітря відіграють ключову роль у моніторингу навколишнього середовища, допомагаючи відстежувати рівні забруднення та визначати тенденції з часом. Вони надають важливі дані, які дають змогу обґрунтувати формування політики та рішення у сфері охорони здоров’я.
 2. Моніторинг якості повітря в приміщенні. Датчики якості повітря в приміщеннях все частіше знаходять своє місце в будинках, школах і на робочих місцях, щоб забезпечити здорове середовище в приміщенні. Моніторинг таких параметрів, як CO2, ЛОС, PM2,5 і вологість, сприяє покращенню стратегій вентиляції та мінімізує вплив шкідливих забруднюючих речовин.
 3. Ініціативи розумного міста. Проекти розумних міст по всьому світу використовують потужність датчиків якості повітря для створення мереж якості повітря в реальному часі. Ці мережі пропонують громадянам точну та своєчасну інформацію про якість повітря навколо них, що дозволяє їм робити вибір щодо здорового способу життя.
 4. Промисловість та охорона праці. Датчики якості повітря знаходять широке застосування в промисловості для забезпечення дотримання стандартів безпеки та гігієни праці. Вони виявляють шкідливі забруднювачі та гарантують, що якість повітря в промислових приміщеннях залишається в допустимих межах.
 5. Розумні навчальні містечка. Датчики якості повітря встановлюються в навчальних містечках, щоб створити здорове навчальне середовище. Моніторинг якості повітря забезпечує благополуччя студентів і персоналу, сприяє кращій концентрації та може зменшити захворювання, пов’язані з поганою якістю повітря.
 6. Шахти та кар'єри. У гірничодобувній промисловості та кар’єрах вплив пилу, газів та інших забруднювачів може становити серйозну небезпеку для здоров’я працівників. Датчики якості повітря допомагають контролювати ці забруднювачі, забезпечуючи безпечніше робоче місце та дотримання правил охорони здоров’я.
 7. Будівництво. Будівельні майданчики відомі тим, що в повітрі накопичується пил та інші частинки, які можуть бути шкідливими. Датчики якості повітря відстежують ці забруднювачі та можуть ініціювати такі дії, як поливання майданчика для зменшення пилу або коригування графіків роботи для захисту здоров’я працівників.
 8. Очищення стічних вод. Датчики якості повітря на очисних спорудах контролюють такі гази, як метан і сірководень, які можуть бути небезпечними для працівників і навколишнього середовища. Ці датчики допомагають своєчасно проводити хімічний аналіз повітря, виявляти та контролювати ці гази.
 9. Школи. Подібно до розумних навчальних містечок, школи все частіше використовують датчики якості повітря, щоб забезпечити здорове середовище для учнів і вчителів. Ці датчики можуть сприяти випереджувальним заходам для покращення якості повітря, наприклад посиленню вентиляції або фільтрації.
 10. Аеропорт. Аеропорти є центрами різних забруднювачів повітря від літаків, транспортних засобів та іншої техніки. Датчики якості повітря в аеропортах допомагають контролювати ці забруднювачі, допомагаючи розробляти стратегії мінімізації впливу на мандрівників і персонал.
 11. Дорожній рух. Моніторинг якості повітря поблизу головних доріг і перехресть допомагає містам зрозуміти вплив забруднення від транспорту. Дані цих датчиків можуть впливати на рішення щодо міського планування, наприклад, де садити дерева чи встановлювати бар’єри для захисту житлових районів від забруднюючих речовин.
 12. Промислові викиди. Регулювання промислових викидів є життєво важливим для захисту навколишнього середовища. Датчики якості повітря допомагають відстежувати та контролювати викиди з різних галузей промисловості, забезпечуючи дотримання екологічних норм і мінімізуючи вплив на місцеву екосистему.
 13. Промислова гігієна. Промислова гігієна спрямована на попередження виробничих захворювань і травматизму. Датчики якості повітря в цьому контексті використовуються для постійного моніторингу рівнів впливу різних хімічних речовин і пилу, таким чином допомагаючи підтримувати безпеку робочого місця.
 14. Тунелі та багаторівневі паркінги. Якість повітря в замкнутих просторах, таких як тунелі та багаторівневі гаражі, може швидко погіршуватися через викиди транспортних засобів. Датчики в цих місцях відстежують якість повітря та можуть активувати системи вентиляції, щоб підтримувати повітря свіжим і безпечним для водіїв і пішоходів.

Пристрої і датчики якості повітря є незамінними, коли забруднення повітря становить серйозну загрозу як для здоров’я людини, так і для стабільності навколишнього середовища. В інтернет маркеті https://simvolt.ua/ ви можете придбати сучасні та надійні пристрої для моніторингу якості повітря.