(044) 221-93-73 (068) 867-43-47 (099) 423-46-53 (073) 041-80-26
UKRAINE РН-101П

рН-метр/контролер UKRAINE РН-101П

Арт.

22,950.00 грн

+

Призначений для вимірювання рН, електрорушійної сили (ЕРС) електрохімічної комірки та температури технологічних водних розчинів промислових підприємств.

Технічні характеристики

Вимірювальний перетворювач (ВП) складається з двох функціональних блоків – блоку вхідних сигналів (БВС) і блоку управління та вихідних сигналів (БУВС). Функціональні блоки ВП одного найменування взаємозамінні.

Прилад відповідає вимогам технічних умов (ТУ) при використанні термоперетворювачів опору платинових (ТСП) з номінальним значенням відношення опорів W100=1,391 та мідних (ТСМ) із W100=1,428, що відповідають ГОСТ 6651, номінальна статична характеристика перетворення (НСХ) яких: ТСП – 50 П, 100 П; ТСМ – 50 М, 100 М.

Прилад має ручну й автоматичну компенсацію температурних змін ЕРС електродів. Діапазон температур, в якому діє ручна та автоматична компенсація температурних змін ЕРС електродів, – від 0 до 120 °С.

Діапазон вимірювань рН – від 0,00 до 14,00.

Діапазон показів рН – від 0,00 до 15,00.

Діапазон вимірювань ЕРС – від -2900,0 до 1900,0 мВ.

Діапазон вимірювань температури – від 0,0 до 120,0 °С.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні рН – 0,01.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні ЕРС – 0,1 мВ.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні температури – 0,1 °С.

Прилад формує вихідний електричний безперервний сигнал (вихідний сигнал) із параметрами згідно з ГОСТ 26.011 для інформативного зв’язку з іншими приладами. Вид вихідного сигналу вибирається із списку вихідних сигналів: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА, 0-50 мВ, 0-100 мВ.

Прилад має інтерфейс RS 232 чи RS 485 для інформативного зв’язку з іншими приладами за допомогою електричних кодованих сигналів згідно із протоколом обміну ModBus RTU.

Прилад утворює два релейні вихідні сигнали типу «сухий контакт» для управління іншими приладами.

Маса БУВС − не більше 1,0 кг.

Маса БВС − не більше 0,4 кг.

Лінійні розміри БУВС − не більше 145х75х175 мм.

Лінійні розміри БВС − не більше 165х155х90 мм.

Прилад відповідає вимогам ТУ при довжині лінії зв’язку між БВС і БУВС не більше 300 м.

Прилад повинен відповідати вимогам цих ТУ при довжині лінії зв’язку між датчиком промисловим і БВС не більше 3 м.

Потужність споживання приладу − не більше 6 ВЧА.

Ukraine
Україна
Для данного товару, поки немає відео.