(044) 221-93-73 (068) 867-43-47 (099) 423-46-53 (073) 041-80-26

Змініть свою воду – змініть своє життя

Вода – продукт номер один

Скільки води Ви випиваєте в день? Таке запитання лікаря ще донедавна прозвучало б дивно для пацієнта, але сучасні підходи в медицині та дієтології активно популяризують культуру вживання чистої води як основу здоров’я. Так, твердження про те, що вода - це життя не просто слова, сучасні наукові підходи обґрунтували, що цілий ряд хвороб зумовлені саме недостатнім вживання води.
Вважається, що для нормального функціонування організму людини абсолютно необхідно щодня вживати порядку 30 г води на кілограм маси, що в середньому складає 1,5-3 літри води на добу, це без врахування соків, компотів, чаїв, перших страв, спиртних напоїв, тощо. Тому виникає закономірне питання – яку воду пити, де її взяти жителю сучасного мегаполісу? І де ті цілющі джерела з чистою «живою» водою?

Способи очистки води для щоденного вживання

До останнього часу якість води визначалась лише її хімічним складом: кількістю твердих домішок, рівень мінералізації, наявність бактеріального забруднення, наявність отруйних речовин. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що не менш важливими параметрами є і інші характеристики води, такі як окисно - відновний потенціал та водневий показник рН. В питанні контролю хімічного складу води споживач має поле для роздумів.
Можна просто відстояти, а потім прокип’ятити водопровідну воду. Це дозволить позбутися від сірководню та хлору, що потрапили у воду на очисних станціях, та дасть змогу осісти більш важким елементам, а кип’ятіння додатково пом’якшить воду.
Механічно очистити за допомогою різноманітних переносних чи стаціонарних пасивних систем фільтрації – це сітчасті механічні фільтри, картриджні фільтри (вугільні, поліпропіленові), мембранні. Така механічна очистка дозволяє ефективно видаляти бруд, іржу, неприємний присмак і сторонні запахи, також органічні забруднення.
Широкої популярності набули системи зворотного осмосу, що однаково ефективно очищають воду як від неорганічних забруднень, так і від органічних, бактеріальних та вірусних. Можна використати активні системи очистки води (хімічне очищення), обробку ультрафіолетом, або зрештою придбати воду у супермаркеті.

Однак всі вищеназвані методи ніяк не вирішують питання отримання води із заданим значенням рН та окисно-відновного потенціалу. Таку можливість дає лише іонізатор води, робота якого ґрунтується на процесі електролізу.

Коротко про принцип роботи іонізатора води

Іонізатор води – це сучасний комплексний прилад, що окрім високоякісного очищення водопровідної води виконує унікальну функцію, якої не має жоден з найкращих фільтрів – іонізатор продукує воду з різними значеннями водневого показника рН – лужну воду і кислу воду.
В основі його роботи лежить технологія мембранного електролізу. Слід зазначити, що ця технологія відома ще з середини минулого століття та є однією з основних і найбільш продуктивних в хімічній промисловості для отримання молекулярного хлору та лугу з розчину кухонної солі. Промислово вперше була впровадження японською хімічною компанією «Асахи кемикл» Однак, перш ніж прийти в наш щоденний побут і в наші оселі, потрібно було подолати довгий шлях заперечень, критики та гострих дискусій, які, до слова, тривають і дотепер.
Конструктивно, прилад складається з двох основних блоків – системи очистки та мембранного електролізера.

Вода з водопровідної системи спочатку проходить очистку через фільтр з активованого вуглецевого волокна. Наявний екологічний сертифікат NSF є гарантією його високої якості і безпечності. Цей матеріал являє собою утворення зі з’єднаних між собою мікрокристалів, між якими є велика кількість пор. За рахунок своєї розвиненої поверхні та високих сорбційних характеристик, матеріал є дуже хорошим сорбентом, ефективність якого на порядки перевищує звичайне кристалічне вугілля. Такий фільтр характеризується високою швидкістю сорбції, що дозволяє за короткий час контакту з водою (порядку кількох десятків секунд) ефективно зв’язувати органічне забруднення, хлор, нафтопродукти, пестициди, тощо.

Далі вода потрапляє в камеру електролізера, розділеного спеціальною керамічною мембраною на дві секції. Така мембрана розділяє катодний і анодний простір та запобігає перемішуванню продуктів електролізу. Вона повинна мати відмінні механічні властивості, бути хімічно стійкою та, водночас, достатньо пористою для забезпечення ефективного іонного обміну.
В камері електролізера розміщені кілька платинових електродів з титановим покриттям. На схемі зображено лише два електроди, однак сам прилад для більшої ефективності роботи може містити від трьох до п’яти і більше електродів в залежності від моделі. Це дозволяє розширити діапазон отриманих значень рН і окисно-відновного потенціалу.
При підключенні електродів до джерела постійної напруги в камері електролізера проходить електроліз (розклад хімічних речовин під дією постійного струму) води та розчинених у ній речовин. При цьому позитивно заряджені іони рухаються до катода (-), де відновлюються, отримавши електрони, а негативно заряджені іони рухаються до анода (+), де окислюються, віддавши електрони. У разі чистої води, без розчинених у ній солей, процес можна було б описати наступними рівняннями:

На катоді (-): 2H2O + 2e-- → Н2 + 2ОН-,  На аноді (+):. 2H2O → 4e-- + О2 + 4Н+

Таким чином в безпосередній близькості від катода накопичується деякий надлишок гідроксид-іонів ОН-, що зумовлює лужну реакцію цієї води, а в області біля аноду накопичується деяка надлишкова кількість протонів Н+, що зумовлює кислотну реакцію води з цієї частини. Якби електролізер не був розділений мембраною, що інгібує дифузію цих іонів о загальному об’ємі води, то протони і гідроксид-іони швидко б знайшли один одного і рекомбінували з утворенням молекули води Н+ + ОН- → Н2О.

Однак чиста вода містить дуже малу кількість іонів, при температурі 22°С дисоціює на іони лише 10-7 Моль, тому процес електролізу і проходив би дуже повільно і не ефективно.
Однак в природі не існує хімічно чистої води. Іонний склад природніх вод в гідрохімії поділяється на 7 основних груп, куди входять розчинені гази (кисень, сірководень, азот, вуглекислий газ) катіони - калій, кальцій, магній, натрій, а також аніони – гідрокарбонати, хлориди, сульфіти, крім того сполуки заліза, кремнію, азоту, фосфору.
Тому проходження електричного струму фактично просто їх сортує «хлопчиків на ліво, а дівчаток на право», а мембрана утримує цей перерозподіл і дозволяє виділити окремо воду з лужними і кислотним характеристиками.
Від ступеня мінералізації води залежить як працюватиме іонізатор води. Якщо вода занадто м’яка, то не завжди вдається досягнути максимальних заявлених виробником показників рН та ОВП. Деякі виробники навіть рекомендують в такому випадку підсолювати вхідну воду шляхом додавання деякої кількості кухонної солі. І навпаки, якщо вода жорстка, то отримані значення можуть навіть перевищувати заявлені у специфікації.
З огляду на все сказане вище, термін іонізатор води не зовсім відповідає дійсності, оскільки всі компоненти і так знаходяться у воді в іонізованому і гідратованому (оточені молекулами води) вигляді. В російськомовній літературі є прийняті терміни електроактивована вода, а прилад електроактиватор води, що в принципі більше відповідає суті процесів.

Характеристика лужної та кислої води

Хочу окремо зупинитись на характеристиках води, що утворюється в катодному просторі (католіт, лужна вода, редукована вода, жива вода) та в анодному просторі (аноліт, мертва вода, кислотна вода).

Аноліт – багатофункціональний антисептик

В процесі проходження електричного струму в анодному просторі накопичуються сильні окисники такі як озон, атомарний кисень, перекис водню, гіпохлоритна кислота HClO, діоксид хлору ClO2. Крім того кисла вода має високий ОВП-показник та низький рН. Має запах хлорки, кислий смак, в закритій посудині довго, до півроку може зберігати свої властивості. Однак виробник все ж рекомендує використати кислу воду (аноліт) протягом одного-двох днів. Аноліт - це хороший антисептик, протизапальний, протиалергічний засіб, що може чинити місцеву лікувальну дію. Обробивши такою водою рани, опіки, екземи загоюються швидше. Таку воду можна використовувати для дезінфекції інструментів, посуду, а замочування в кислій воді фруктів та овочів сприяє кращому виведенню хімікатів.

Католіт – антиоксидант та імуномодулятор

Лужна вода за смаком нічим не відрізняється від звичайної води, однак суттєво відрізняється за такими показниками як рН (в межах від 7 до 12 в залежності від ступеня активації) та окисно-відновний потенціал. Виробник заявляє, що католіт має антиоксидантні ,імуномодулюючі властивості, стимулює процеси регенерації тканин, регулює вуглеводний та ліпідний обмін, стимулює процеси синтезу АТФ.
Її рекомендують вживати для покращення загального стану та при цілому ряді захворювань. Однак лужна вода є дуже нестабільною і з часом швидко втрачає свої властивості, на відміну від кислої води. Якщо значення рН ще може утримуватись і кілька місяців при умові зберігання в закритій посудині, то значення ОВП вже за дві доби повертається до вихідного. Тому лужну воду рекомендують вживати одразу після виготовлення. Можливо цим пояснюється і факт втрати через певний час своїх лікувальних властивосте води, привезеної з цілющого джерела?

Іонізатори води IONTECH

Компанія IONTECH має понад 15 років досвіду з виробництва іонізаторів та систем очистки води. Вона орієнтована на потреби кінцевого споживача та екологічно-чисті технології. Прилади IONTECH ґрунтуються на новітніх технологічних розробках, мають зручний, компактний дизайн, прості в керуванні та надійні в експлуатації, розраховані на багаторічну безвідмовну службу.

Серед беззаперечних переваг іонізаторів IONTECH:

  •  Великий кольоровий дисплей, на якому відображаються всі системні налаштування, рівень рН, ОВП, витрата води, швидкість потоку води, ресурс фільтра, та інші в залежності від моделі.
  • Дуже зручний і зрозумілий в керуванні. Бажаний рівень рН встановлюється одним доторком на відповідну клавішу, які чітко і зрозуміло підписані. Дуже зручною особливістю є те, що колір підсвічування екрана відповідає кольору кнопки яка увімкнена в даний час.
  • Автоматична система очистки камери електролізера після кожного використання, що продовжує термін служби електродів та забезпечує бездоганну якість вихідного продукту.
  • Конструктивні елементи іонізатора виготовлені з високоякісних матеріалів. Це стосується і платино-титанових електродів, і керамічної мембрани
  • Легко монтується напряму до водопровідної системи, встановлюються в зручному місці
  • Енергоощадливі технології максимальне споживання електроенергії не перевищує 230 Вт

Лінійка іонізаторів питної води IONTECH, що представлена в маркеті вимірювальних приладів SIMVOLT, включає дві серії, що відрізняються між собою фактично лише дизайном корпусу. Серія ІТ-636 / ІТ-656 виконана в білому пластиковому корпусі, кнопки керування розміщені у вертикальній площині, а серія ІТ-737 / ІТ-757 в сірому металевому корпусі з кнопками керування у горизонтальній площині. Всі ці іонізатори води мають можливість видавати 7 рівнів іонізованої води, що включають 4 рівні лужної води, 1 рівень нейтральної та 2 рівні кислої води.

 А от моделі однієї серії відрізняються кількістю електродів (ІТ-636 – 3 електроди, а ІТ-656 – 5 електродів, аналогічно ІТ-737 –3 електроди, а ІТ-757 – 5 електродів), та відповідно різний діапазон отриманих значень рН та ОВП. Триелектродна система забезпечує рН в діапазоні від 5 до 10, та максимально можливе значення ОВП – мінус 650 мВ. А п’яти-електродна система дозволяє отримати воду з рН від 4,5 до 11, а максимальне ОВП – мінус 850 мВ. Відповідно, система з п’ятьма електродами дещо більше споживає електроенергії – 230 Вт, тоді як іонізатор води з трьома електродами – 180 Вт.

 Іонізатори води – чергова рекламна кампанія, чи шанс на здорове життя?

Про властивості живої і мертвої води дотепер точаться запеклі дискусії від категоричного заперечення самої можливості існування такого феномену як іонізована (електроактивована) вода, до возведення її в ранг панацеї від всіх хвороб і на всі випадки життя. Якщо з твердженням про антисептичні властивості католіту в принципі згодні і ліві і праві, то щодо лужної води погляди більш радикальні. Очевидно, істина як завжди десь посередині. Не можна ігнорувати масу фактів, наукових досліджень, що збирають безцінну інформацію про властивості найбільш поширеної і найбільш необхідної для життя людини субстанції – води. Тому головне задання – донести правдиву і повну інформацію, а  користуватись чи ні – нехай вирішує кожен для себе.
Адже для життя людині потрібно не багато, і перш за все це чиста вода, чисте повітря ,чиста земля, так вважає відомий американський футуролог, дослідник, інженер Жак Фреско, автор проекту «Венера». Тільки ефективне використання природних ресурсів, екологічно чисті технології можуть дати людству шанс на виживання, так, очевидно, вважає кожен розумний чоловік.
Можливо, електрохімічні методи очистки і активації води – це і є технології майбутнього?

 Додаток. Ще раз про рН та ОВП.

Водневий показник рН (його ще називають кислотність) відображає не кількість кислоти чи лугу у воді, а ступінь активності іонів водню, та дорівнює від’ємному десятковому логарифму молярної концентрації іонів водню. Чиста вода при кімнатній температурі 25ºС має нейтральне значення рН=7, та рівну кількість іонів водню Н+ і гідрокисид-іонів ОН-. Підвищений вміст вільних водневих іонів робить воду кислотною, значення рН менше 7, а підвищений вміст групи ОН- робить воду лужною, значення рН більше 7. Всі внутрішні рідини організму людини, в тому числі і кров, і лімфа, і міжклітинна рідина, мають нейтральну або слаболужну реакцію. Але як сучасна людина вживає занадто багато їжі, що має кислу реакцію, це лимонади, газовані напої, кава, пастеризовані соки і напої, пиво, та ін.  Від такого харчуванням нашому організму стає все важче підтримувати лужне середовище. Тому важливо, щоб споживані нами продукти і рідини були близькі за рівнем pH до нашого організму. Це знизить кислотну навантаження.

Процес віддачі електронів однієї речовини іншій є окислювально-відновна реакція. Речовина, яка віддає свій електрон окислюється і набуває позитивний заряд, а речовина яке приймає електрон - відновлюється і набуває негативний заряд. Різниця електричних потенціалів між цими двома речовинами отримала назву окислювально-відновний потенціал (скорочено ОВП) або редокс-потенціал і вимірюється в мілівольтах (мВ). Сукупність окислювально-відновних реакцій і є основа життєдіяльності живого організму. Результатом окислювально-відновних реакцій, які безперервно протікають, є енергія, яка використовується для забезпечення процесів життєдіяльності, а також для регенерації клітин.
ОВП може мати значення як позитивне, так і негативне. ОВП води в природі має значення від -400мВ до + 700МВ, а людський організм від -100мВ до -200мВ. Переважна більшість води і напоїв у наших магазинах мають позитивний потенціал. Такім чином, вживання води з показниками, близькими до внутрішніх вод людини позитивно впливає на наше здоров'я.

Цитована література:

1. Живая и мертвая вода – новейшее лекарство современности. Дина Ашбах. Издательство Питер, 2008, 60 стр., 40 иллюстраций, ISBN: 978-5-388-00190-0
2. Латышев В. Неожиданная вода. «Изобретатель и рационализатор», №2, 1981.
3. Hanaoka K1, Sun D, Lawrence R, Kamitani Y, Fernandes G. The mechanism of the enhanced antioxidant effects against superoxide anion radicals of reduced water produced by electrolysis. Biophys Chem. 2004 Jan 1;107(1):71-82.
4. Hanaoka, K. Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. Journal of Applied Electrochemistry 2001, 31, pp. 1307-1313 .
5. Shirahata S1, Kabayama S, Nakano M, Miura T, Kusumoto K, Gotoh M, Hayashi H, Otsubo K, Morisawa S, Katakura Y. Electrolyzed-reduced water scavenges active oxygen species and protects DNA from oxidative damage. Biochem Biophys Res Commun. 1997 May 8;234(1):269-74.
6. Бахир В.М., Прилуцкий В.И., Электрохимически активированная вода: аномальные свойства, механизм биологического действия. М., 1997.

7.   http://www.labprice.ua/naukovo_pro_chudesni_vlastivosti_vodi/argumenti_na_korist_luzhnoi_vodi_list_v_redakciyu_vid_doktora_ximichnix_nauk
8.       http://articles.latimes.com/2007/jan/22/health/he-skeptic22
9.       https://skeptoid.com/episodes/4139
10.   http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303404704577314182468322256
11.   http://www.chem1.com/CQ/ionbunk.html
12.  http://www.kasjauns.lv/ru/novosti/157269/ionizirovannaja-voda-dejstviteljno-li-eto-polezno
13.  http://ionizatorvodi.ru/index.php/o-ionizirovannoj-vode/o-vode-i-ionizatorakh-vody
14.  http://www.ionwater.ru/istoria
15.  http://www.waterionizermachinereviews.com/alkaline-water-facts/
16.  http://www.specmach.ru/specmash/obezzarazhivanie-vody-gipokhloritom-natriya
17.  http://www.et-sp.ru/metody-obezzarazhivaniya/tehnologiya-membrannogo-elektroliza.html
18.  http://n-t.ru/tp/nr/zv.htm
19.  http://www.eda-eda.info/voda_43.html