(044) 221-93-73 (068) 867-43-47 (099) 423-46-53 (073) 041-80-26

Як визначити загальну твердість води господарсько-побутового призначення?

Класифікація води за твердістю

Загальна твердість води (російською «жесткость воды») – показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю в ній розчинених солей кальцію та магнію (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів тощо). 

За твердістю воду класифікують згідно з табл. 1. 

Таблиця 1
Класифікація води за твердістю 

Група води

Загальна твердість води, ммоль/л

Дуже м’яка

до 1,5

М’яка

1,5-4,0

Середня твердість

4,0-8,0

Тверда

8,0-12,0

Дуже тверда

більше 12,0

Нормативи загальної твердості води

Міжнародні нормативні документи, що встановлюють нормативи якості води, не нормують твердості води, тільки окремий вміст у воді іонів кальцію (Ca2+) та магнію (Mg2+). В Україні норми загальної твердості для питної води визначено в ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (табл. 2).

Таблиця 2
Нормативи загальної твердості води 

Вид води

Нормативи загальної твердості, ммоль/л

Нормативний документ

Водопровідна вода

до 7,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Вода з колодязів і каптажів джерел

до 10,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Фасована з пунктів розливу і бюветів

до 7,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

За фізіологічною повноцінністю мінерального складу питної води

1,5-7,0

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Вода підприємств банно-оздоровчого призначення (для басейнів)

до 7,2

ДБН В.2.2-11:2002

Нормативи загальної твердості води в акваріумах залежить від різновидів риб, що будуть в ньому мешкати. Більшість риб можуть жити в широкому діапазоні твердості - від дуже м''якої до середньої. Так, наприклад, для деяких риб зміна рівня твердості води є сигналом до нересту. 

Твердість води в басейнах має відповідати нормам ДБН В.2.2-11:2002 «Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування» (табл. 1). 

Достовірно твердість води визначають шляхом хімічного аналізу (титруванням розчином Трилону Б). Проте в побутових умовах і при недостатніх знаннях хімічних процесів це зробити досить складно та й не потрібно. 

Твердість води визначають вимірюванням її питомої електропровідності

Приблизну твердість води можна визначити шляхом вимірювання питомої електропровідності води. Електропровідність води визначає загальний вміст розчинених солей у воді, у тому числі солей кальцію і магнію. Метод є приблизним, оскільки у воді можуть бути присутні безліч інших солей. За значенням питомої електропровідності λ мкСм/см за експериментальним графіком (рис. 1) [Хомченко И.Г. Современный аквариум и химия / И.Г. Хомченко, А.В. Трифонов, Б.Н. Разуваев. – Новая волна, 1997. – 115 с.] можна визначити твердість води у так званих німецьких градусах dGH (іноді позначають також dH, GH, dGH). Твердість води також можуть визначати в англійських, французьких та американських градусах, а також в мг-екв/л (табл. 3).  

Рис. 1. Графік залежності питомої електропровідності води від її твердості 

Таблиця 3
Співвідношення між різними одиницями виміру твердості води 

Одиниці

ммоль/л

мг-екв/л

Німецький градус

0,1783

0,3566

Англійський градус

0,1424

0,2848

Французький градус

0,0999

0,1998

Американський градус

0,01

0,02

 

Кондуктометр – прилад для визначення питомої електропровідності води

Питому електропровідність води визначають за допомогою кондуктометра (табл. 4). Особливу увагу варто приділити тому факту, що потрібно визначити саме питому електропровідність, яка позначається мкСм/см. Кондуктометр, що визначає звичайну електропровідність, у цьому випадку не підходить. 

Таблиця 4
Прилади для вимірювання електропровідності води  

Вимірювальний прилад

Електропровідність

Точність

Ezodo CTS-406
(солемір, кондуктометр, термометр)

0-2000 мкСм/см (µS/cm)
2,0-20,0 мСм/см (mS/cm)

[±2+1 поділка]

Ezodo COND 6022
(кондуктометр)

0-1999 мкСм/см (µS/cm)

[±1 %]

Кондуктометри Ezodo CTS-406 та Ezodo COND 6022 можна придбати в Маркеті вимірювальних приладів «SIMVOLT». Фахівці компанії допоможуть обрати Вам прилад, що буде задовольняти саме Вашим потребам, і проконсультують з питань його використання.  

Олена Можаровська,
кандидат технічних наук