(044) 221-93-73 (068) 867-43-47 (099) 423-46-53 (073) 041-80-26

Гігрометри / Відносна вологість повітря

           
           
           
           
           
           
           

Прилади для вимірювання вологості повітря

Термін вологість повітря означає наявність в ньому водяної пари. Вимірюють вологість повітря психрометрами та гігрометрами. Розрізняють поняття абсолютної та відносної вологості повітря.

Основні поняття та одиниці вимірювання вологості

Абсолютна вологість – це кількість водяної пари в 1 м3 повітря. Вимірюється в г/м3. Проте абсолютна вологість повітря дуже залежить від температури (при зростанні температури збільшується максимально можлива кількість води в повітрі, і навпаки – при зменшенні – зменшується). Тому більш зручним є поняття відносної вологості повітря. Відомо, що за даної температури в повітрі може міститись лише певна строго визначена кількість води.
Відносна вологість показує скільки відсотків складає абсолютна вологість від максимально можливого за даної температури значення, при якому наступає насичення повітря водяною парою. Вимірюється у %.
Точка роси – це температура, при якій водяна пара в повітрі досягає свого насичення і починає конденсуватись у краплинки роси. Цей параметр залежить від тиску та від вологості повітря. При вищій вологості точка роси буде вище, більш наближеною до фактичної температури повітря. А при нижчій вологості точка роси буде нижче, більш віддаленою від фактичної температури.
Температура мокрого термометра – параметр, необхідний для визначення вологості повітря. Це температура повітря за умови повного його насичення водяною парою. Вимірюється за допомогою термометра, резервуар якого загорнутий у зволожену бавовняну ганчірку. Такий зволожений термометр є елементом психрометра.

Гігрометри. Принцип роботи

Принцип роботи гігрометра ґрунтується на зміні фізичних чи хімічних властивостей деяких речовин (які використовуються як датчики) при зміні вологості.
Найпростіша схема волосяного гігрометра – це волосина, або полімерна нитка, довжина якої збільшується при зростанні вологості. За величиною цього видовження і визначають відносну вологість повітря. Основною перевагою є можливість працювати у діапазоні температур повітря від -30 до +40 °С з достатньою точністтю ±1-3%. Однак суттєвим недоліком є явище гістерезису. Покази гігрометра, що зберігався у сухому приміщені можуть до 15% відрізнятись від показів приладу, який зберігався у вологому приміщенні. 
У ємнісних гігрометрах основним конструктивним елементом є конденсатор ємністю порядку 500 пФ з гігроскопічною полімерною плівкою всередині. При зміні вологості міняється товщина плівки, що призводить до зміни відстані між електродами конденсатора, що в свою чергу міняє його ємність. Гігрометри цього типу є компактними, з невеликим гістерезисом, результати вимірювань в діапазоні 0-80% відносної вологості слабо залежать від температури повітря, висока швидкодія, завдяки чому використовуються в системах автоматичного контролю вологості повітря.
Робота конденсаційного гігрометра ґрунтується на визначенні температури точки роси. Основним конструктивним елементом є дзеркальце з можливістю підігріву та охолодження поверхні, яке опромінюється світлом від фотодіода. В момент утворення конденсату на поверхні дзеркала відбувається розсіяння променів фотодіода, в результаті чого запускаються відповідні механізми вимірювання температури і підігріву поверхні дзеркала. Цей метод є одним з найбільш високочутливих, та дозволяє проводити дослідження в широкому діапазоні температур. Проте недоліком є похибки при низьких температурах, достатньо складна конструкція, відповідно не низька ціна.
Сучасні гігрометри використовують також і електролітичний метод вимірювання вологості, де визначається точка роси не над дзеркалом, а над насиченим розчином солі (як правило LiCl) з відомою залежністю температури точки роси від вологості.
У гігрометрах оптичного типу використовується залежність оптичної густини середовища від міри насичення його водою. Цей метод дуже добре працює для газів, а також і для твердих речовин.

Психрометри. Ціни гігрометрів

Модель найпростішого психрометра являє собою два термометри, один з яких працює в звичайному режимі, а інший загорнутий в зволожену бавовняну тканину (мокрий термометр). Волога, що випаровується з тканини, буде охолоджувати термометр, і інтенсивність цього випаровування, (а отже і охолодження) залежатиме від вологості атмосферного повітря. Різниця показів вологого і звичайного термометрів дає можливість визначити відносну вологість повітря.
Сучасні психрометри використовують напівпровідникові термодатчики замість термометрів. Розрізняють стаціонарні, аспіраційні та дистанційні психрометри.

Маркет вимірювальних приладів SIMVOLT пропонує замовити гігрометри, для вимірювання відносної вологості, в режимі он-лайн. Це оригінальна продукція сертифікована в Україні. Купити її пропонується з сервісним обслуговуванням і офіційною гарантією, тому Ви отримаєте надійний, довговічний, точний професійний гігрометр.

 

Ціни гігрометрів найнижчі в регіоні, так як інтернет-магазин співпрацює безпосередньо з виробником. Це дозволяє не тільки утримувати економічно обґрунтовану вартість, а й повністю виключити ризик придбання підробки. До кожного приладу додається інструкція на декількох мовах.