(044) 221-93-73 (068) 867-43-47 (099) 423-46-53 (073) 041-80-26
АІ-125

Іономір професійний UKRAINE АІ-125

Арт.

12,460.00 грн

+

Призначений для вимірювання логарифмічного показника активності іонів (рН, рХ), електрорушійної сили (далі − ЕРС) електрохімічної комірки, концентрації іонів у воді та водних розчинах методами прямої потенціометрії чи відомої добавки, згідно з атестованими методиками виконання вимірювань, а також температури об’єкту вимірювань.

Іономір може застосовуватись у хімічних лабораторіях різних галузей для вимірювання вмісту іонів у водних розчинах.

Технічні характеристики

Діапазон вимірювань ЕРС − від мінус 2450,0 до 2450,0 мВ.

Діапазон вимірювань температури − від 5,0 до 80,0 °С.

Діапазон вимірювань рН − 0 до 14.

Діапазон вимірювань рХ − від 0,2 до 7,0.

Діапазон вимірювань масової частки нітратів − від 8 до 65500 мг/кг.

Діапазон вимірювань масової концентрації нітратів − від 2 до 39000 мг/дм3.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні ЕРС − 0,1 мВ.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні температури − 0,1°С.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні рН (рХ) − 0,001.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні масової частки нітратів на інтервалі діапазону вимірювань:

- від 8,0 до 6499,9 мг/кг – 0,1 мг/кг;

- від 6500 до 65500 мг/кг – 1 мг/кг.

Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні масової концентрації нітратів на інтервалі діапазону вимірювань:

- від 2,0 до 6499,9 мг/дм3 – 0,1 мг/дм3;
- від 6500 до 39000 мг/дм3 – 1 мг/дм3.

Маса вимірювального перетворювача (ВП) –не більше 0,4 кг.

Габаритні розміри ВП не більше 210х110х50 мм.

Живлення ВП іономіра – від блоку живлення 9В/150мА або батарейки типу «Крона». Сила струму споживання не більше 0,1 А.

Границі допустимої абсолютної похибки при вимірювані ЕРС − ±0,5 мВ.

Границі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні температури − ±0,5 °С.

Границі допустимої абсолютної похибки ВП при перетворенні вимірювальної інформації, що надходить від електродів, у значення рН (рХ) − ±0,005.

Границі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні рН, за умови градуювання іономіра буферними розчинами:

− 1 розряду − ±0,02;− 2 розряду − ±0,05.

Границі допустимої абсолютної похибки при вимірювані рХ − ±0,05.

Границі допустимої відносної похибки при вимірюванні масової частки та масової концентрації нітратів в атестованих зразках − ±10 %.

Час установлення робочого режиму становить не більше 1 хв. Критерій готовності до роботи − відповідність іономіра 1.3.1.

Час неперервної роботи становить 8 год.

Ukraine
Україна
Для данного товару, поки немає відео.